Richter-1-Kopi.jpg

Rod i Richter

Borgmesteren afviste uvildig undersøgelse af om bestyrelsesformanden for spillestedet Richter lånte lokaler på spillestedet i strid med reglerne, men afventer i stedet redegørelse fra Richters bestyrelse

Top